TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 16

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

  Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh

  Ngày 20 tháng 7 năm 2018 Bộ Y tế ký ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Đây là thông tư thay thế thông tư 18/2009/TT-BYT của bộ y tế ký ngày 14/10/2009, và thông tư 18/2009/TT-BYT có hiệu lực từ 01/10/2018

  Nhằm nắm bắt kiệp thời các quy định, văn bản pháp luật mới ban hành. Ngày 26/09/2018, Bệnh viện Sản Nhi An Giang đã tổ chức buổi triển khai thực hiện: “Thông tư số 16/2018/TT-BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh” tại hội trường của bệnh viện.

  Đến tham dự, phát biểu khai mạc và chỉ đạo có BS.CKII Tôn Quang Chánh Phó giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An

  Giang cùng toàn thể nhân viên và cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Sản Nhi. Mục đích buổi triển khai này nhằm đưa ra tầm quan trọng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và các điểm mới trong thông tư 16/2018/TT-BYT so với thông tư 18/2009/TT-BYT.

  Tại buổi triển khai DS.CKI Võ Xuân Bửu Phó Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Sản Nhi An Giang hướng dẫn Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của BYT, quy định mới về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, đặc biệt các vấn đề trọng tâm như: Các biện pháp Kiễm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám chữa bệnh và Hệ thống Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám chữa bệnh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

IMG_3847

BS.CKII Tôn Quang Chánh
Phó giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang
(Bên phải hình ảnh)

IMG_3844

DS.CKI Võ Xuân Bửu
Phó Trưởng khoa KSNK BVSNAG
Báo cáo tại lớp học
Hình ảnh của lớp:


IMG_3843
IMG_3846
IMG_3845
IMG_3851

DS.CKI Võ Xuân Bửu

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •