THỰC HIỆN – DUY TRÌ PHƯƠNG PHÁP 5S & XANH–SẠCH–ĐẸP TẠI BV SẢN NHI AN GIANG 2018

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

710x320qlcl5s

  Phương pháp cải tiến liên tục 5S của Klaizen, hiện nay được cả thế giới chấp nhận và làm theo, làm cho công việc nhanh hơn, đơn giản hơn, tiện ích hơn và hiệu quả hơn. Nó giúp ngăn chặn sự xuống cấp của cở sở hạ tẩng, tạo sự thông thoáng cho nơi làm việc, đỡ mất thời gian cho công việc tìm kiếm vật tư, hồ sơ, cũng như tránh được sự nhầm lẫn. Người làm việc cảm thấy thoài mái hơn, có năng suất cao và tránh được sai sót. Các thiết bị vật tư trong môi trường phù hợp với tiên chuẩn chất lượng an toàn. Tạo điều kiện giúp cho môi trường khoa, phòng, bệnh viện ngày càng xanh sạch đẹp hơn.

  5S là phương pháp được bệnh viện Sản Nhi An Giang được quan tâm ngay từ khi vừa thành lập trong năm 2016. Bước sang 2017, phương pháp 5S được đẩy mạnh và toàn bộ cách khoa lâm sàng đồng lòng quyết tâm triển khai thực hiện. Thành quả 2017, bệnh viện Sản Nhi An Giang trở nên xanh hơn, đẹp hơn và sạch hơn.

  Vài hình ảnh hoạt động phương pháp 5S và Xanh sạch đẹp tại tất cả cá khoa lâm sàng thời gian qua:

710x320qlcl5s-1
710x320qlcl5s-2
710x320qlcl5s-3
710x320qlcl5s-4
710x320qlcl5s-5
710x320qlcl5s-6
710x320qlcl5s-7
710x320qlcl5s-8new

  Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ là 3 bước căn bản mà các khoa phòng đã và đang thực hiện. Tuy nhiên 2 bước cuối là săn sóc và sẵn sàng chưa được nhiều khoa, phòng quan tâm.

  Do vậy, thực hiện và duy trì 5S cần luôn nhắc nhở, khuyến khích và động viện. Nên năm 2018, bệnh viện Sản Nhi An Giang đã phát động thực hiện và duy trì phương pháp 5S cùng với xanh sạch đẹp để bệnh viện luôn giữ được và nâng cao hiệu quả làm việc đáp ứng yêu cầu cao hơn từ các bệnh nhân đã tin và yêu bệnh viện Sản Nhi AG. Hơn nữa, qua đó, Ban lãnh đạo bệnh viện còn đề ra mức khen thưởng dưới hình thức trong lương tăng thêm cho các khoa, phòng thực hiện tốt.

710x320qlcl5s-10

BS CKII Lê Văn Đức

Phòng Quản lý chất lượng – Bệnh viện Sản Nhi An Giang

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •