THÔNG TIN THUỐC QUÍ III

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

BAN BIÊN TẬP:

Trưởng ban: BS. CKII Nguyễn Văn Ngãi

Phó ban: BS. CKII Tôn Quang Chánh

Thư ký: BS. CKII Lê Văn Đức

Ủy viên: DS. CKI Đặng Ngọc Thạch

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

136 bình luận

 1. GO!!!
  This phrase was said by the first cosmonaut on Earth – Yuri Gagarin. (Yuri Gagarin)
  He was the first astronaut on Earth. He was Russian! …
  Now Russia is becoming a strong country, gas pipelines, a vaccine against COVID-19, an army.
  Is this very reminiscent of the communist Soviet Union?
  How do you think?
  Now we have total control in our country. I am interested in the opinion of foreigners.

  Албонумисматико

  ПОЕХАЛИ!!

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.