THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo đến các thí sinh đăng ký dự tuyển và các khoa, phòng thuộc Bệnh viện một số nội dung như sau:

 • Thời gian: ngày 17 và 18/10/2022.
 • Địa điểm: Hội trường A Bệnh Viện Sản Nhi An Giang
 • Địa chỉ: số 02, Lê Lợi, Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 • Danh sách (đính kèm.)

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •