THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

     Nhằm bổ sung và xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn phù hợp chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, am hiểu nghề nghiệp, chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; Bệnh viện Sản Nhi thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 với các chức danh sau:

     * SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 103 chỉ tiêu

     1. Viên chức có trình độ đại học: 61 chỉ tiêu

     – Bác sĩ (hạng III):      34

     – Điều dưỡng (hạng III): 07

     – Hộ sinh (hạng III): 04

     – Dược sĩ (hạng III): 04

     – Kỹ thuật y (hạng III): 05

     – Kỹ sư: 03

     – Kế toán viên: 04

     2. Viên chức có trình độ cao đẳng: 42 chỉ tiêu

     – Điều dưỡng (hạng IV): 26

     – Hộ sinh (hạng IV): 09

     – Dược sĩ (hạng IV): 05

     – Kỹ thuật viên y (hạng IV): 01

     – Cao đẳng Điện: 01

Hình thức và nội dung xét tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ: xem thông báo trên

website của Bệnh viện www.sannhiag.vn

Nộp hồ sơ từ khi có thông báo đến 16 giờ ngày 09/9/2022

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Sản Nhi An Giang – Tel: 02963.949247

Địa chỉ: 02 Lê Lợi, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên, AG

(Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện)

Thời gian và địa điểm xét tuyển: Thông báo sau ngày tiếp nhận hồ sơ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •