THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẤU GIÁ MẶT BẰNG BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

  Căn cứ Quyết định số 2046/QĐ-UBND ký ngày 23/08/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Bệnh viện Sản Nhi An Giang;

  Nay Bệnh viện Sản Nhi An Giang kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự đấu giá mặt bằng kinh doanh tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang, gồm các mặt bằng sau:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •