THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2018 BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Mẫu 1: đính kèm thông báo số 136 “Hội nghị khoa học công nghệ năm 2018 Bệnh viện Sản Nhi An Giang”

1. Bản thảo đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 (21 x 29,5cm) và gởi kèm theo file

2. Font chữ : Unicode, dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng: 1.0

3. Chỉnh định dạng trang: Độ dài 3 – 4 trang A4

  Top, bottom: 1’’

  Left, right: 1.25’’

4. Phần tóm tắt:

  - Tựa tiếng Việt và tiếng Anh: tựa của đề tài phải rõ ràng và ngắn gọn

  - Bên dưới ghi họ và tên tác giả: không ghi học hàm học vị, kèm tên cơ quan nơi tác giả công tác. Có số điện thoại liên lạc và địa chỉ email của tác giả chính.

  - Tóm tắt: tóm tắt những điểm quan trọng nhất của bài viết gồm các mục: đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phương pháp, kết quả và kết luận. Phần tóm tắt được trình bày trước bài viết chính, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không quá 250 từ.

  - Đặt vấn đề: trình bày hiện trạng của vấn đề

  - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các trường hợp lâm sàng cần kèm bệnh án. Các xét nghiệm cận lâm sàng chủ yếu cần được nêu rõ trong bài. Phương pháp nghiên cứu cần nêu rõ: tiêu chuẩn chọn đối tượng, chọn nhóm chính, phương pháp đánh giá và phương pháp thống kê được áp dụng

  - Kết quả cần giải thích đầy đủ, tránh trường hợp trong phần kết quả chỉ là bảng biểu không chú thích, diễn giải.

  - Bàn luận: nêu nhận xét của mình qua so sánh kết quả nghiên cứu đăng trong bài với những nhận định của y văn

  - Từ khóa

5. Hạn chế biểu đồ, chỉ trình bày khi không thể trình bày dạng bảng. Các ảnh vi thể cần ghi rõ độ phóng đại, phương pháp nhuộm.

6. Trong bài viết nếu có bảng (table): Lập bảng theo đúng hướng dẫn của Word 97 – 2003, bảng phải có hàng có cột hoàn chỉnh, chỉnh table như sau:

  - Table properties/option/left = 0; right = 0  OK

  - Indent from left = 0

  - Text wrapping: none

  - Preferred width: 8.1 cm

7. Các số thập phân cần viết đúng :

  Phần tiếng việt dùng dấu phẩy (VD : 0,5),

  Phần tiếng Anh dùng dấu chấm (VD : 0.5)

8. Các đoạn trích dẫn : Ghi rõ xuất xứ và có insert tài liệu tham khảo. Cách insert tài liệu tham khảo

  - Đánh số thứ tự các tài liệu tham khảo

  - Đặt con trỏ vào vị trí có số tài liệu tham khảo trong bài viết

  - Vào insert/reference/cross reference

  - Insert số thứ tự tương ứng

  - Xoá số cũ

9. Tài liệu tham khảo :

  - Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, ..)

   Tên các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch

   Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước từng nước

   Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

   Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên, nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm

     VD: Tổng cục thống kê xếp vào vần T

   Bộ giáo dục và đào tạo xếp vào vần B

  - Nếu tài liệu tham khảo lấy từ

*Tạp chí: Họ, Tên tác giả, (năm xuất bản). Tựa bài. Tên tạp chí, tập số mấy: số trang đầu – cuối , dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo.

     VD: Volpé R. (1987). Immunoregulation in autoimmune thyroid disease. The New England Journal of Medicine, 316: 44–46 .

*Sách: Họ, Tên tác giả, (năm xuất bản). Tựa bài. Tên cuốn sách, ấn bản lần thứ mấy, nhà xuất bản, thành phố nơi xuất bản, số trang đầu – cuối, dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo.

     VD: Goldstein J.L., Brown M.S. (1994). Genetic aspects of disease. Principle of internal Medicine, Vol. 1, 13th edition. McGraw-Hill, Inc. New York. pp 339 – 349

  - Nếu tài liệu dài hơn 1 dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được dễ dàng theo dõi.

10. Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh và tiếng Việt

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •