BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG THÔNG BÁO

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

• Bệnh viện Sản Nhi An Giang hiện có một số phế liệu cần bán thanh lý như sau: Sắt xác lò đốt (3 khớp – khảo sát thực tế)

• Thời gian khảo sát từ ngày 29/6/2020 đến hết ngày 04/7 /2020 tại bệnh viện Sản Nhi An Giang.

• Hình thức đấu giá: Chào giá niêm phong.

• Nay bệnh viện Sản Nhi An Giang thân mời những cá nhân, tổ chức có nhu cầu gởi bảng chào giá tại phòng TCKT bệnh viện Sản Nhi An Giang đến hết ngày 4/7/2020.

• Bệnh viện Sản Nhi An Giang sẽ mở hồ sơ chào giá và thông báo kết quả trong vòng 05 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Chi tiết liên hệ: Phòng VTYT – Bệnh viện Sản Nhi An Giang.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •