Số:338/TB-VPUBND – THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÊ VĂN PHƯỚC TẠI CUỘC HỌP VỀ BÀN BIỆN PHÁP MUA SẮM TTB, VTYT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM COVID-19, CHẾ ĐỘ ĂN CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ KINH PHÍ GIA CỐ CÁC CHỐT CHẶN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •