“SỐ:327/TB-VPUBND” – THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÊ VĂN PHƯỚC TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.