SỐ: 805/SYT-KHTC * V/v RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT GIẢM CÁC NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2020 ĐÃ BỐ TRÍ NHƯNG KHÔNG THỰC HIỆN DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.