SỐ: 71/TB-VPUBND – THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN THANH BÌNH TẠI CUỘC HỌP THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •