Số: 320 /UBND-TH – V/V GIẢM SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI CƠ QUAN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.