SỐ: 278/UBND-KGVX – V/V THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI THÔNG BÁO SỐ 118/TB-VPCP NGÀY 21/3/2020 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •