SỐ: 174 /QĐ-SYT * QUYẾT ĐỊNH V/V PHÂN BỔ TRANG THIẾT BỊ Y TỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 GÓI THẦU SỐ 2; CUNG CẤP, LẮP ĐẶT BOM TIÊM ĐIỆN TỰ ĐỘNG, MÁY TRUYỀN DỊCH, MÁY ĐO SPO2 CẦM TAY VÀ MÁY HÚT ĐÀM NGUỒN VỐN: KỈNH PHÍ SỰ NGHIỆP Y TỂ NĂM 2020

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •