SỐ: 118/TB-VPUBND – THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÊ VĂN PHƯỚC TẠI BUỔI KHẢO SÁT KHU VỰC CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH AN GIANG (THỊ TRẤN ÓC EO, HUYỆN THOẠI SƠN) VỀ TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-2019

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

148 bình luận

 1. SỐ: 118/TB-VPUBND – THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÊ VĂN PHƯỚC TẠI BUỔI KHẢO SÁT KHU VỰC CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH AN GIANG (THỊ TRẤN ÓC EO, HUYỆN THOẠI SƠN) VỀ TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-2019 – Bệnh viện Sản Nhi An Giang
  apbbninv
  pbbninv http://www.g124cl4gg5834ebfj9plaa6q91507rl2s.org/
  [url=http://www.g124cl4gg5834ebfj9plaa6q91507rl2s.org/]upbbninv[/url]

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.