SỐ: 114/TB-VPUBND – THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGUYỄN THANH BÌNH TẠI CUỘC HỌP THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

67 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.