Post Format: Chat

John: Are we still meeting for breakfast this morning?

John: Where is the rest of the team? I’ve been here since 3:00am.

Tom: Umm… We actually sleep. Go back to bed, dude.

John: Fuuuuuuuuuuuu

Tom: Fine. But if I show up, I am not wearing pants.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.