PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SDTCPDD
SDTCPDD1

I. GIỚI THIỆU

  Phòng Điều dưỡng – Bệnh viện Sản Nhi An Giang thành lập ngày 01/07/2016, gồm 04 nhân viên, trong đó:

– Trưởng phòng: CKI.ĐD Trương Kim Thuyên

– Phó phòng: CNĐD Nguyễn Thanh Giang

– Nhân viên: CNHS Lê Kim Xoàn, CNĐD Cao Thị Bích Tuyền

  Tổ Chăm Sóc Khách Hàng chuyển giao Phòng Điều Dưỡng theo Quyết định số 126/QĐ-BVSN ngày 02/08/2018, gồm 04 nhân viên, trong đó:

– Tổ trưởng: YS Lâm Bảo Duyên

– Nhân viên: YS Nguyễn Thanh Hùng, NHS Phạm Thị Mỹ Trang, ĐD Trần Thế An

Phòng hoạt động theo tiêu chí:

NHANH CHÓNG THAY ĐỔI
HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH

PDD1

TẬP THỂ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

II. CHỨC NĂNG

  Phòng Điều dưỡng Bệnh viện là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

  Phòng Điều dưỡng có các bộ phận sau:

a) Bộ phận giám sát khối lâm sàng.

b) Bộ phận giám sát khối cận lâm sàng.

c) Bộ phận giám sát khối khám bệnh.

III. NHIỆM VỤ

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của

bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt.

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

8. Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng; Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

9. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

710x320DDsododd new

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

– Từng bước củng cố và nâng cao nghiệp vụ cho hệ thống điều dưỡng trưởng đủ mạnh, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người dân với sự hài lòng cao.

– Tiếp tục xây dựng, cập nhật và chuẩn hóa quy trình điều dưỡng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng Bệnh viện.

– Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại để nâng cao tính chuyên nghiệp của Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Dược sĩ trung học.

– Nghiên cứu khoa học thực hành dựa vào bằng chứng để cải tiến và nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh.

– Các dịch vụ chăm sóc của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên luôn đáp ứng nhu cầu chăm sóc cơ bản, an toàn và chất lượng cho người bệnh đến khám và điều trị.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

20180928_162524

Tham gia hội thi Điều dưỡng, Nữ hộ sinh giỏi cấp tỉnh (09/2018)

PDD10

GIẢI NHẤT CÁ NHÂN VÀ GIẢI BA ĐỒNG ĐỘI HỘI THI ĐD, NHS GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2018

710x320DD

KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐD, NHS DƯỚI 5 NĂM (09/2018)

710x320DD1

TẬP HUẤN NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHO HỘ LÝ CHĂM SÓC VÀ Y CÔNG (09/2018)

PDD2
PDD3

TỔ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CKI.ĐD Trương Kim Thuyên

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •