PHỐI HỢP SẢN NHI: PHÁT HUY NGUỒN LỰC CHUYÊN KHOA

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TS. BS. Hồ Tấn Thanh Bình
Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh

TS. BS. Trương Quang Định
Giám đốc Bv Nhi đồng TP

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •