PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NỘI NHI VÀ SƠ SINH

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

CHƯƠNG I: BỆNH NHIỄM TRÙNG

Sốt

  Sốt khi thân nhiệt đo ở hậu môn trên 38oC. Sốt thường là triệu chứng của bệnh nhiễm siêu vi hay vi khuẩn, đôi khi do nguyên nhân không nhiễm trùng như bệnh hệ thống, bệnh ác tính hoặc sốt do thuốc, sau chích ngừa. Sốt không phụ thuộc vào mức độ bệnh, sốt cao khi nhiệt độ ≥ 39o C. Sốt trên 41o C có nguy cơ co giật và tổn thương não.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •