PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA CẤP CỨU VÀ ICU NHI

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SUY HÔ HẤP CẤP (ICD: J96.0)

I. ĐẠI CƯƠNG

Suy hô hấp cấp là tình trạng hệ hô hấp không đủ khả năng duy trì sự trao đổi khí theo nhu cầu cơ thể, gây giảm O2 và/hoặc tăng CO2 máu. Hậu quả của suy hô hấp là thiếu oxy cho nhu cầu biến dưỡng của các cơ quan đặc biệt là não, tim và ứ đọng CO2 gây toan hô hấp.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •