LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Lịch sinh hoạt tuần 46 – từ thứ Hai 12.11 đến thứ Sáu 16.11.2018

Bản cập nhật lúc 9 giờ ngày thứ tư 13.11.2018

Thứ 2
Thứ 3
13.11.18

14 giờ / HT B: họp Điều dưỡng trưởng khoa định kỳ tháng 11/2018

Thành phần tham dự:

– Đại diện BGĐ và các phòng chức năng.

– Điều dưỡng trưởng khoa / Phòng

Nội dung:

Điều dưỡng trưởng các khoa / Phòng báo cáo công tác chuẩn bị kiểm tra bệnh viện và những đề xuất, kiến nghị cần hỗ trợ từ các phòng chức năng.

Thứ 4
14.11.18

10 giờ/ P.Trực tuyến: 10 Công đoàn bệnh viện họp Ban chấp hành công đoàn

Thành phần:

– Ban chấp hành công đoàn bệnh viện

– Trưởng ban thanh tra nhân dân

14 giờ/ HT B:

Nội dung:

– Hiệp thương và báo cáo kết quả tự chấm của BV SN An Giang

– Các khoa phòng báo cáo tiến độ nhập dữ liệu báo cáo về Bộ Y Tế

Thành phần tham dự:

– Ban Giám Đốc

– Ban chủ nhiệm các khoa phòng

– Các thành viên tham gia chấm tiêu chí chất lượng.

– Bác Sĩ, Điều dưỡng quan tâm

Thứ 5
Thứ 6

Sở Y Tế và BV Vĩnh long tham quan “ Xử lý chất thải bệnh viện” của Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •