LỄ NHẬN HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nhân kỹ niệm Quốc khánh 02 tháng 9 năm 1945 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.


IMG_1114

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên trong Đảng bộ khối.

Đảng bộ Bệnh viện Sản-Nhi An Giang có Đc Nguyễn Văn Ngãi nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đại diện Đảng Bộ Bệnh viện có Đc Trương Thị Thúy Lan Bí thư Chi bộ III tham dự.

Cùng nhận Huy hiệu, trong ngành Y tế An Giang có Đc Phạm Ngọc Dũng và Đc Nguyễn Thanh Khiết.

Đại diện Ngành Y tế An Giang có Đc Phạm Vĩnh Thăng tham dự.


IMG_E1083

PHÓ GIÁM ĐỐC: BS.CKII NGUYỄN VĂN NGÃI

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •