KỸ THUẬT OXY HÓA MÁU BẰNG MÀNG NGOÀI CƠ THỂ ECMO EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

BSCK2 Nguyễn Minh Tiến
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •