KHOA XÉT NGHIỆM

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“Chất lượng bắt đầu từ chính tôi”

SDTC-XETNGHIEM
SDTC-XETNGHIEM1

   Khoa Xét Nghiệm được thành lập vào ngày 10/04/2016. Khoa có chức năng thực hiện công tác thực nghiệm trong chẩn đoán và điều trị. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện, với đội ngũ nhân viên; Bác sĩ, Kỹ thuật viên cùng các cộng sự đại học – trung cấp và các nhân sự khác, luôn phấn đấu cùng nhau phát triển những kỹ thuật theo nhu cầu chuyên khoa, đồng thời luôn đặt ra tiêu chí cho chính mình “Chất lượng bắt đầu từ chính tôi”.

I.NHÂN SỰ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

– Nhân sự: gồm 22 viên chức (Đại học :01 Bác sĩ, 06 CNXN, 02 CNSH. Trung cấp : 04 KTV, 02 DSTH, 02 Y Sĩ, 01 ĐDTH, 01 HSTH, 02 NV Tin học, Hộ lý : 01)

– Cơ cấu tổ chức:

1. Phó khoa :BS. Lê Nhân Trung

2. Q.phó khoa: CNXN. Trần Thị Hồng Nhung

3. KTV TK: CNXN. Võ Nguyễn Xuân Huyên

4. YTHC:DSTH. Nguyễn Thoại Bình.

710X800xetnghiem BSTRungC

         Những hình ảnh đang hoạt động tại khoa Xét Nghiệm

710x320Kxn

710X800TTB

710X800TTB1

710X800TTB2

II.CHỨC NĂNG-NHIỆM VỤ:

a. Chức năng:

   Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm, đảm bảo chất lượng, kết quả nhanh chính xác nhằm hỗ trợ kịp thời đến các Bác sĩ khoa lâm sàng trong công tác khám, điều trị, dưới sự lãnh đạo của Ban giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

b. Nhiệm vụ:

 - Tiếp nhận mẫu nội, ngoại trú.

 - Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm, theo đúng các qui trình ISO 15189 – 2012.

 - Tham gia học tập, tập huấn nhằm cập nhật thông tin chuyên ngành.

 - Thực hiện các quy định, qui trình của bệnh viện.

 - Tham gia các phong trào thi đua do bệnh viện và công đoàn phát động.

 - Tham gia nghiên cứu khoa học.

 - Tham gia học tập chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ do Bệnh viện tổ chức.

 - Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, tham gia công tác ngoại viện…

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT

 – Khoa xét nghiệm đặt ở hai vị trí; khoa XN lầu 03 và 01 phòng tiếp nhận mẫu xét nghiệm ngoại trú ở tầng trệt, trực thuộc khu vực phòng khám Bệnh viện.

IV. TRANG THIẾT BỊ:

1. Huyết học – trụyền máu gồm 04 máy:

 - Cell – Dyn 3200 ( 21 thông số )

 - Cell – Dyn Ruby ( 26 thông số )

 - StagoCompac – Max ( đông máu )

 - Hệ thống định nhóm máu bán tự động Dia – Med

2. Sinh hóa 05 máy:

  – Cobas 6000 ( 501 c )

  – AU 480

  – ISE 5000

  – Cobas b 221 ( khí máu )

  – Cobas U 411 (tổng phân tích nước tiểu)

3. Miễn dịch 03 máy:

  – Cobas 6000 ( 601 e )

  – Liaison

  – Elisa TC 96

4. Vi sinh:

Hệ thống gồm: 02 tủ ấm, 01 máy hấp, 01 tủ hott.

5. Giải phẩu bệnh.

V. KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM

1/ Huyết học:

 - Thực hiện huyết học 21 thông số.

 - Đông máu:TQ, TCK, FIBRINOGEN.

 - Đo tốc độ máu lắng: VS

 - Định nhóm máu

2/ Sinh hóa – Miễn dịch:

AFP , ALBUMIN, ALT, AMYLASE, AMYLASE-U, AST, A.URIC, Beta HCG,BILIRUBIN (D-I-T),CA 125, CANXI, MG, Na, K, Cl, CHOLESTERONE, HDL, LDL, TRIGLYCERIT, URE, CREATININ, CRP, Fe, FERITIN, T3, FT4, TSH, GGT, GLOBULIN, GLUCOSE, HBA1C, LACTATE, PROCALCITONIN, PRO BNP, PROTEIN – T, PROTEIN – U, TNT, MAC – ELISA (SXH), PROGESTERON, TESTOSTERON, ESTADIOL, HBsAg, HCV, HIV, ĐO KHÍ MÁU, LH, FSH, HE 4, EV 71, DENGUE NS 1, …

3/ Vi sinh:

 - Cấy ( máu, phân, dịch…)

 - kháng sinh đồ

 - Nhuộm gram

 - Soi tươi ( phân, dịch âm đạo )

4/ Giải phẩu bệnh lý:

 - Sinh thiết tế bào

 - Nhuộm đọc tế bào.

Ngoài ra khoa còn thực hiện các xét nghiệm sàng lọc:

 - Bộ TORCH ( Toxoplasmosis, Other, Rubella, Cytomegalovirus “CMV”, Herpes Simplex Virus “HSV”).

 - Doubotest, Tripbotest

- - G6PD, TSH, 17 – OHP

VI. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN:

 • Duy trì thực hiện ISO 15189 – 2012

 • Tham gia chương trình đảm bảo chất lượng xét nghiệm theo công văn 2429 của BYT, tiến tới thông tuyến kết quả trên toàn quốc.

 • Tiếp tục phát triển những kỹ thuật mới, khi có chỉ đạo từ Ban Giám Đốc hoặc yêu cầu đề nghị từ các Bác sĩ khối lâm sàng;

 • Nâng cao chất lượng phục vụ và hài lòng người bệnh.

 • Tham gia mở các dịch vụ xét nghiệm theo yêu cầu.

                                          KHOA XÉT NGHIỆM

 

                                          BS. Lê Nhân Trung

Nguồn tin: BS. Lê Nhân Trung

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •