KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SDTC-KSNK
SDTC-KSNK1

I. Lịch sử phát triển khoa

   Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Infection control department ) được thành lập năm 10/4/2016 tiền thân là khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tách ra.

II. Nhân sự và cơ cấu tổ chức

1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 14 (DS.CKI: 01; ĐDTT: 01; KSMT: 01; DSTH: 02; DSSC:01;ĐDSC: 01; lao động phổ thông: 07

– PHÓ TRƯỞNG KHOA: DS.CKI. VÕ XUÂN BỬU

710X500ANHBUU

– ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG : ĐDTH. NGUYỄN PHẠM THANH THÙY

710X500THUY
710x320ksnk1
710x320ksnk2
710x320ksnk3
710x320ksnk4
710x320ksnk6
710x320ksnk5

2. Tổ chức

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có các bộ phận chuyên môn:

 a. Bộ phận giám sát điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện và phòng chống dịch.

 b. Bộ phận khử khuẩn – tiệt khuẩn tập trung.

 c. Bộ phận gòn gạt và may vá đồ vải

 d. Bộ phận nhà giặt</p

 e. Bộ phận quản lý chất thải và xử lý chất thải

III. Trang thiết bị:

 - Máy hấp tiệt trùng: 03

 - Máy rửa tự động đa kết hợp phun xoáy áp lực khử khuẩn (Hmed-AMC-19F): 01

 - Tủ sấy dụng cụ: 03 cái

 - Máy cắt gòn gạc Y tế: 01 máy

 - Máy giặt công nghiệp MWHE60(E): 02 cái

 - Máy giặt Toshiba AW-DME 1700MV: 02 cái

 - Máy xấy đồ vải công nghiệp: 02 cái

 - Thiết bị xử lý chất thải y tế STERIL WAVE 250MC: 01 bộ

III. Chức năng nhiệm vụ của khoa

 • Xây dựng kế hoạch KSNK định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng KSNK thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 • Làm đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt, tổ chức thực hiện.

 • Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.

 • Xử lý dụng cụ, đồ vải tập trung.

 • Giám sát phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn y tế trong toàn bệnh viện.

 • Phối hợp phòng hành chính, khoa vi sinh và các khoa, phòng trong bệnh viện kiểm tra và xử lý nước trong bệnh viện.

 • Phối hợp với khoa Dược, khoa Vi sinh và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

 • Phối hợp với khoa Dinh dưỡng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn bệnh viện.

 • Đào tạo, nâng cao kiến thức về Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cho nhân viên y tế và cho tuyến dưới.

 • Nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •