KHAI BÁO Y TẾ


  Người khai

  Tự Khai  Cha  Mẹ  Con  Khac

  Kiểm Tra:

  Năm sinh

  Địa chỉ

  Giới tính

  Nam  Nữ

  Tới từ vùng dịch (về HCM từ Đà Nẵng từ ngày 01/07/2020 đến nay)

        Không

  Có tiếp xúc với người nhiễm

        Không

  Có tiếp xúc với F1


        Không


  Ho           Không

  Sốt           Không

  Khó thở         Không

  Đau họng        Không

  Đau Ngực        Không

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •