KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG NĂM 2018

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG

BÁO CÁO

TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN SẢN – NHI AN GIANG

Địa chỉ chi tiết: 02 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số giấy phép hoạt động: 001666    Ngày cấp: 12/5/2016

Tuyến trực thuộc:   2.Tỉnh/Thành phố

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG

Hạng bệnh viện: Hạng II

Loại bệnh viện: Sản – Nhi

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 300 (Có hệ số: 321)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.61

    (Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

QLCLLLL
KYTENNTN

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA,

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

I. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG

QLCLLLL1
QLCLLLL2
QLCLLLL3
QLCLLLL4
QLCLLLL5

II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG

QLCLLLL6
QLCLLLL7

III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN

QLCLLLL8

IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

QLCLLLL9
QLCLLLL10
QLCLLLL11

V. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

  Chất lượng bệnh viện được phát triển đều và đồng bộ về các nhóm tiêu chí chất lượng hướng đến người bệnh, phát triển nhân lực, hoạt động chuyên môn và cải tiến chất lượng.

  - Nhóm tiêu chí hướng đến người bệnh: Nhóm tiêu chí hướng đến người bệnh được phát triển mạnh và chặt chẽ như các khâu chỉ dẫn đón tiếp hướng dẩn đón tiếp người bệnh. Tạo điều kiện cơ sở vật chất thật tốt phục vụ người bệnh mặc dù điều kiện cơ sở không rộng rãi, các khoa phòng đã cũ, cùng lúc đang tiến hành xây dựng khu điều trị mới (khu 10 tầng) nhưng bệnh viện vẫn cố gắng tạo một môi trường thật tốt để chăm sóc người bệnh. Các quyền và lợi ích của người bệnh luôn được đảm bảo va thực hiện tốt.

  - Nguồn nhân lực bệnh viện: Nhân lực bệnh viện cũng được phát triển mạnh về số lượng cũng như cơ cấu nguồn. Bệnh viện luôn được tạo điều kiện tốt để chất lượng nguồn nhân lực luôn được nâng cao, thực hiện tốt mọi chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc cho nhân viên y tế trong bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện cũng như Ban Chủ nhiệm các khoa phòng luôn phấn đâu học tập và rèn luyên để cùng đưa bệnh viện phát triển.

  - Hoạt động chuyên môn trong năm phát triển, mạnh nhất là trong hoạt động phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh, năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế.

  - Hoạt động cải tiến chất lượng:

    + Công tác quản lý chất lượng đã được hệ thống hóa, bộ phận quản lý chất lượng tách riêng và Phòng quản lý chất lượng bệnh viện được thành lập trên cơ sở Tổ quản lý chất lượng;

    + Hoạt động cải tiến chất lượng tạo điều kiện phát triển mạnh về nhân sự và trình độ quản lý chất lượng bệnh viện, hội đồng và mạng lưới chất lượng bệnh viện hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, các lớp tập huấn về cải tiến chất lượng được tổ chức, các kế hoạch cải tiến chất lượng được triển khai nhiều hơn.

    + Hoạt động báo cáo sự cố được thực hiện đều và rộng khắp tại các khoa lâm sàng và sự cố luôn được cố gắng giải quyết nhanh nhất.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

  - Ứng dụng công nghệ thông tin vào bệnh viện đã thực hiện tốt trong thời gian qua, nhưng mức độ chưa cao, chưa triển khai được bệnh án điện tử.

  - Quản lý bệnh án được thực hiện tốt, nhưng chưa có bước đột phá cải tiến để hồ sơ bệnh án thực sự là tài liệu nghiên cứu khoa học.

  - Nghiên cứu khoa học vẫn mang tính nội bộ, ngoài hợp tác với Viện Pasteur nghiên cứu sốt xuất huyết trong nhiều năm nay. Bệnh viện trong năm nay vẫn chưa có được các nghiên cứu cấp tỉnh, cấp quốc gia.

VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

  - Công nghệ thông tin: Cải tiến và nâng cao hoạt động công nghệ thông tin.

  - Nghiên cứu khoa học: Qua thực hiện điều trị người bệnh, cần có các nghiên cứu khoa học ở mức độ có quy mô cao (nghiên cứu cấp tỉnh, cấp quốc gia).

VIII. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

  - Về công nghệ thông tin:

  + Đầu tư, mua sắm trang thiết bị công nghệ vi tính mới và hiện đại,

  + Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng cập nhật ứng dụng công nghệ mới.

  Khi khối nhà 10 tầng, 200 giường được xây dựng hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động (năm 2021), hệ thống công nghệ thông tin sẽ được vận hành đồng bộ, tạo điều kiện cho một bệnh viện quản lý ứng dụng công nghệ thông minh và công tác phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn, khoa học hơn…

  - Về nghiên cứu khoa học:

  + Nâng cao dần trình độ nghiên cứu khoa học nhân viên y tế.

  + Hợp tác với các bệnh viện trong và ngoài tình, trong và ngoài nước để có các nghiên cứu khoa học sâu hơn phục vụ người bệnh.

IX. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

1. Kết luận:

  Sau hơn 02 năm tạo lập hình thành bệnh viện mới (Bệnh Viện Sản Nhi An Giang được tách từ Khoa Nhi, Khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang ngày 9/4/2016), đến nay Bệnh Viện Sản Nhi An Giang đã thực sự tạo được sự tin cậy của người dân, được người dân tin tưởng và tìm đến. Tỷ lệ và số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện đạt rất cao và tăng vọt so với chỉ tiêu kế hoạch từng năm đề ra, chất lượng điều trị ngày càng được người dân trong và ngoài tỉnh tin tưởng hơn thông qua các chỉ số thống kê trong năm.

2. Cam kết của bệnh viện:

  Ban Lãnh đạo Bệnh Viện Sản Nhi An Giang cam kết nâng cao chất lượng bệnh viện toàn diện, chất lượng bệnh viện mỗi năm sẽ được quản lý tốt hơn, cải tiến thực sự ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh và điều trị của người dân ngày càng tốt hơn.

KYTENNTN

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •