KẾT QUẢ SỞ Y TẾ AN GIANG ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN SẢN NHI NĂM 2018

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018
(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN SẢN NHI- AN GIANG

Địa chỉ: 02 lê lợi, phường Mỹ Bình TP Long Xuyên tỉnh An Giang, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang

Giám đốc: TRẦN QUANG HIỀN

Di động: 0913104293. Email: tranquanghienag@yahoo.com

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Quyết định số 1771/QĐ-SYT ngày 22/11/2018

– Bs.CKII. Trịnh Hữu Thọ, PGĐ Sở Y tế – Trưởng đoàn;

– Ts.Bs. Nguyễn Phước Hồng, PGĐ Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh – Phó Trưởng đoàn;

– Bs.CKI. Nguyễn Hồng Nam, PTP. NVY, Sở Y tế – Thư ký;

– Và các thành viên theo Quyết định.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •