HƯỞNG ỨNG NGÀY BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM 1/7

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Chủ đề năm 2021: “Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”

          Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội nhân văn, nhân đạo và rất cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về BHYT của Nhà nước.

          Chính vì vậy ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”. Ngày BHYT Việt Nam là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước. Đây cũng là dịp để quán triệt sâu sắc và nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT- một bộ phận quan trọng trong chính sách tài chính y tế quốc gia, một trong những phương thức xã hội hóa công tác y tế thông qua huy động đóng góp của người dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

          Thông điệp

          1- Toàn dân thực hiện tốt Luật BHYT

          2- BHXH, BHYT- Trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội

          3- Sức khỏe cộng đồng gắn liền với BHYT toàn dân

          4- Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân

          Một số nội dung tuyên truyền

          1- Tuyên truyền những chính sách, pháp luật BHYT mới ban hành; kết quả thực hiện chính sách BHYT và những nỗ lực của Ngành BHXH trong việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Những nỗ lực của ngành BHXH, ngành Y tế trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người tham gia BHYT.

        2- Những nỗ lực của ngành BHXH trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử nhằm phục vụ người tham gia BHYT tốt hơn; ứng dụng phần mềm VssID.

         3- Tuyên truyền về tính nhân văn của chính sách BHYT; quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT, đồng thời giúp người dân chưa tham gia BHYT hiểu được chi phí khám chữa bệnh là gánh nặng quá lớn, nhất là đối với người nghèo khi ốm đau bệnh tật, phải điều trị dài ngày, từ đó hiểu, nhận thức sâu sắc hơn về chính sách, chủ động tham gia BHYT; những hình thức lạm dụng chế độ chính sách về BHYT của các đối tượng, các bên liên quan.

          4- Tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT.

         5- Tuyên truyền về những nội dung có liên quan đến thực hiện BHYT hộ gia đình; BHYT học sinh, sinh viên, ý nghĩa của BHYT học sinh, sinh viên góp phần phát triển toàn diện thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

        6- Tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHYT: Tinh thần phục vụ tận tâm của công chức, viên chức ngành BHXH, ngành Y tế vì quyền lợi của người lao động và nhân dân; các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHYT…

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •