Hội nghị học tập nghị quyết TW7

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

710x320baidangkhth1

   Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-ĐUK ngày 09/7/2018 của Đảng Ủy Khối Dân Chính Đảng về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chiều ngày 01/8/2018, tại Hội trường Bệnh viện Sản Nhi đã tổ chức buổi Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, có 88 cán bộ, đảng viên tham dự. Đ/c Huỳnh Hoàng Huy uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện đã chủ trì Hội nghị. Đ/c Huỳnh Ngọc Sang uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng Ủy Khối Dân Chính Đảng báo cáo về 03 nội dung: Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

               Tin, ảnh: Trung Dũng (Bệnh viện Sản Nhi)

710X500
710X5001

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •