HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2021
BỆNH VIỆN SẢN – NHI AN GIANG

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

       Chiều ngày 15/01/2021 Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021 diễn ra tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang với 175 đại biểu tham dự.

       Tham dự Hội nghị có:

      – Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế; Công đoàn ngành y tế.

     – Bí thư Đảng ủy, Ban Giám Đốc, Chủ tịch công đoàn và các đại biểu đại diện cho các khoa, phòng trong Bệnh viện.

 

            Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBVC năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác bệnh viện năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC 2020 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2020; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021. Hội nghị đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 gồm có 05 đồng chí.

 

        Sau lời phát động thi đua của Chù tịch Công đoàn, Hội nghị long trọng tổ chức việc ký cam kết thi đua giữa Ban Giám Đốc với Chủ tịch Công Đoàn và giữa các khoa, phòng với Ban Giám Đốc

 

 

 

        Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến chi tiêu nội bộ, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBVC trong cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

 

      Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2021, với các nội dung:

      1. Tán thành và thông qua những nội dung cơ bản các Báo cáo tổng kết công tác Bệnh viện, hoạt động Công đoàn, kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2020; Báo cáo công khai tài chính năm 2020; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Kế hoạch phát động thi đua năm 2021.

      2. Về trách nhiệm của Giám đốc Bệnh viện

      – Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ Bệnh viện năm 2021, quản lý, điều hành các khoa, phòng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

      – Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ trong bệnh viện đã ban hành, quan tâm đến các hình thức, nội dung công khai và nội dung cần xin ý kiến cán bộ, viên chức và bệnh nhân.

     – Tiếp thu các ý kiến đóng góp trong Hội nghị để bổ sung và ký ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

      – Điều hành kinh phí hoạt động cơ quan năm 2021 theo dự toán được phê duyệt. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; bố trí kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định.

      3. Trách nhiệm của BCH Công đoàn cơ sở

      – Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ hoạt động Công đoàn năm 2021, lãnh đạo các tổ Công đoàn vận động công đoàn viên thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

      – Căn cứ kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phối hợp Ban Giám đốc chỉ đạo và triển khai đến tất cả các khoa, phòng, tổ Công đoàn, phân công trách nhiệm cụ thể, đôn đốc và kiểm tra thực hiện.

      – Cùng với Ban Giám đốc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng xã hội.

      4. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức

      – Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

      – Khắc phục mọi khó khăn trong công tác, làm việc với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây lãng phí, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện nếp sống văn hoá, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan.

      Hội nghị kêu gọi toàn thể CBVC tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra; phấn đấu thực hiện đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và Bệnh viện đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, “An toàn về an ninh trật tự”.

      Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp. Các đại biểu ra về với tinh thần phấn khởi chào đón năm mới, thắng lợi mới.

CN. Võ Kim Hoàn

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •