GÍA TRỊ SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN DỊ TẬT THAI NHI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

BS NGUYỄN THỊ MỸ LINH
KHOA CĐHA – BỆNH VIỆN SẢN NHI AG

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •