DỰ ÁN USAID TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHOA HỌC PHÁT HIỆN TÍCH CỰC BỆNH LAO CHO TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

CN Thảo Nguyên _ Phòng CTXH – CSKH

Chiều ngày 11/11/2022 Dự án USAID hỗ trợ chấm dứt bệnh lao (USAID – SET) do Chương trình chống lao quốc gia – Bệnh viện Phổi Trung Ương  (CTCLQG-BVPTƯ) và Tổ chức Sức Khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) tổ chức Chương trình sinh hoạt khoa học phát hiện tích cực bệnh lao cho trẻ em tại Bệnh Viện Sản Nhi An Giang.

Đến tham dự chương trình có trên 60 cán bộ y tế đang thực hiện công tác chăm sóc và điều trị nhi khoa tại các khoa nội trú và ngoại trú tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang, cán bộ Khoa Lao, CDC An Giang.

Với mục tiêu tăng cường năng lực cho cán bộ Bệnh viện Sản Nhi An Giang, đẩy mạnh công tác phát hiện lao và giảm gánh nặng về bệnh lao cho trẻ em, Dự án USAID sinh hoạt các chuyên đề khoa học như: chẩn đoán và điều trị Lao trẻ em, Báo cáo chia sẻ các ca bệnh Lao mới được phát hiện tại Bệnh Viện Sản Nhi An Giang, quy trình phát hiện tích cực (ICF) tại Cơ Sở Y tế, trình bày kế hoạch triển khai: phân công, chức năng, nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối, cán bộ tham gia qui trình, Thảo luận thống nhất triển khai qui trình phát hiện tích cực ca lao ở trẻ em tại bệnh Viện Sản nhi An Giang.

Sau buổi sinh hoạt các thành viên tham dự có thể nắm được các nguyên tắc chẩn đoán và điều trị lao cho trẻ em, và thực hiện được việc phối hợp chẩn đoán, chuyển gửi và theo dõi trẻ trong mô hình phát hiện tịch cực ca lao ở trẻ em./.

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •