CÔNG VĂN SỐ 519/BYT-KCB (V/V HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP TÍNH DO nCoV)

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •