ĐƠN NGUYÊN DỊCH VỤ B

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

DICHVUB

I. Chức năng:

  1.1 Khám bệnh, chữa bệnh về chuyên ngành phụ khoa, sản khoa, ngoại khoa, nhi khoa.

  1.2 Tham gia đào tạo lại, chỉ đạo tuyến.

  1.3 Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh.

  1.4 Phát triển các dịch vụ chăm sóc người bệnh.

  1.5 Thực hiện chất lượng Bệnh viện và công tác xã hội.

II. Nhiệm vụ:

  2.1 Khám bệnh, chữa bệnh về chuyên ngành phụ khoa, sản khoa, ngoại khoa, nhi khoa.

  2.2 Tư vấn trong lĩnh vực chuyên khoa sản, nhi; tham gia đào tạo chung của bệnh viện.

  2.3 Đăng ký nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới..

  2.4 Chỉ đạo tuyến, đào tạo lại.

  2.5 Thực hiện các dịch vụ: Phòng bệnh, chăm sóc bé sơ sinh, chăm sóc sản phụ sau sanh…

  2.6 Thực hiện chất lượng trong khám chữa bệnh và chăm sóc khách hàng.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •