PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

10/10/2018 Admin 921

I. GIỚI THIỆU   Phòng Điều dưỡng – Bệnh viện Sản Nhi An Giang thành lập ngày 01/07/2016, gồm 04 nhân viên, trong đó: – Trưởng […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

07/08/2018 Admin 99

1. CHỨC NĂNG :  - Xây dựng kế hoạch hoạt động của bệnh viện.  - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

30/07/2018 Admin 634

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:    • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

13/07/2018 Admin 350

   Phòng Tổ chức hành chánh – Bộ phận tổ chức cán bộ có tổng số 06 viên chức, nhân viên, trong đó: 1 Phó trưởng […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •