KHẨU TRANG Y TẾ

26/03/2020 Admin 0

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại khẩu trang trong đó có khẩu trang y tế khẩu trang thông thường, khẩu trang kháng […]

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

30/07/2018 Admin 1

I. Lịch sử phát triển khoa    Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Infection control department ) được thành lập năm 10/4/2016 tiền thân là khoa Kiểm […]