KHẨU TRANG Y TẾ

26/03/2020 rootthaonguyen 12

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại khẩu trang trong đó có khẩu trang y tế khẩu trang thông thường, khẩu trang kháng […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

KHOA XÉT NGHIỆM

11/07/2018 rootthaonguyen 2

“Chất lượng bắt đầu từ chính tôi”    Khoa Xét Nghiệm được thành lập vào ngày 10/04/2016. Khoa có chức năng thực hiện công tác thực […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •