KHÁNG SINH DỰ PHÒNG

19/04/2021 rootthaonguyen 0

   Đặng Ngọc Thạch I. Khái niệm về kháng sinh dự phòng (KSDP) 1. Định nghĩa: KSDP là việc sử dụng một đợt kháng sinh […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

POSTER NĂM 2019

26/11/2019 rootthaonguyen 12

POSTER THÁNG 11 NĂM 2019 POSTER THÁNG 10 NĂM 2019 POSTER THÁNG 09 NĂM 2019 POSTER THÁNG 08 NĂM 2019 POSTER THÁNG 07 NĂM 2019 […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •