BỆNH VIỆN SẢN-NHI AN GIANG TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ VÀ TRIỂN KHAI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

          Chiều 4-5, Bệnh viện Sản-Nhi An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019 cho hơn 160 cán bộ viên chức của Bệnh Viện.

          Tại hội nghị, các cán bộ, nhân viên được nghe đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019. Tiếp đó, Sở Tư pháp tỉnh An Giang báo cáo những nội dung cần quan tâm về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Một số nội dung trọng tâm tuyên truyền: Về Nguyên tắc bầu cử; Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; Tiêu chuẩn của người ứng cử; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; Nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Nguyên tắc lập danh sách cử tri; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử; Nguyên tắc vận động bầu cử; Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; Nguyên tắc bỏ phiếu; Việc kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử; Các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong bầu cử …

          Qua hội nghị đã giúp các đại biểu nắm bắt được những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử, Luật Lao động để tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách về lao động; tích cực tham gia bầu cử trên địa bàn, lựa chọn những đại biểu đảm bảo về tiêu chuẩn, thành phần, số lượng vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp tuyên truyền về bầu cử.

Bà Nguyễn Hoàng Minh Thư, Trưởng Phòng Lao động-Việc làm

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang tuyên truyền về Bộ Luật Lao động

 

Thảo Nguyên

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •