BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2020 -2025.

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

        Ngày 31/03/2021, Ban Thường Vụ Đảng ủy Bệnh Viện Sản Nhi An Giang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 -2025.

       Hội nghị triển khai có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng Ủy Bệnh viện,  các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Bệnh viện, Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở, Ủy viên BCH Đoàn thanh niên, trưởng phó các khoa phòng, điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên trưởng khoa tham gia học tập. Đồng chí Huỳnh Hoàng Huy, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Giám Đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang Chủ trì Hội nghị.

      Đồng chí Võ Thành Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đến dự và triển khai các Nghị quyết.

      Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Bệnh viện về quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trên cơ sở đó, cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.

Một số hình ảnh hội nghị:

Đồng chí Võ Thành Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai các nghị quyết

Đồng chí Huỳnh Hoàng Huy, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Giám Đốc Bệnh viện phát biểu kết thúc Hội nghị.

Cán bộ, đảng viên tham dự học tập nghị quyết

Phạm Nguyễn Thảo Nguyên

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •