BẢN TIN THÔNG TIN THUỐC QUÍ IV NĂM 2018

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN, HỢP LÝ

Đặng Ngọc Thạch

Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý (SDTHL) là
nhiệm vụ quan trọng trong ngành y tế. Để đạt
được mục tiêu này trách nhiệm trực tiếp
thuộc về 3 nhóm đối tượng: người kê đơn
(bác sĩ điều trị), dược sĩ lâm sàng (DSLS) và
nguời sử dụng thuốc trong đó DSLS đóng vai
trò là cầu nối giữa bác sĩ – người đưa ra y
lệnh và người sử dụng – nguời phải thực hiện
y lệnh.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •