BÀI 2: CÁC GIẢ ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH
HỒI QUI TUYẾN TÍNH
(The Assumptions of Linear Regression Model)

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •