Không có ảnh

THIẾU KẼM

28/02/2023 rootthaonguyen 0

Đỗ Bạch Yến Xuân ĐỊNH NGHĨA: Thiếu kẽm là tình trạng kẽm trong cơ thể giảm thấp, gây ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
Không có ảnh

HỞ THÀNH BỤNG BẨM SINH

24/02/2023 rootthaonguyen 0

BS. Đào Thành Trung – Khoa Ngoại Nhi 1. Định nghĩa Hở thành bụng bẩm sinh (tên tiếng anh là gastroschisis). Hở thành bụng bẩm sinh là dị […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •