U XƠ TỬ CUNG

29/10/2018 Admin 0

* Tổng quan: – Là khối u vùng chậu thường gặp ở người phụ nữ. – Đa số lành tính. Tỷ lệ ác tính 0,1% […]