PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

30/07/2018 Admin 1

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:    • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện […]

Hạ calci máu

30/07/2018 Admin 31

1. Hạ canxi máu là bệnh gì có nguy hiểm không?    Bệnh hạ canxi trong máu có ở cả người lớn và trẻ em, nhưng […]

KHOA NGOẠI NHI

26/07/2018 Admin 22

“Nụ cười của trẻ là niềm vui của chúng tôi“ 1. Tổ chức nhân sự    TRƯỞNG KHOA: BSCKI. LÊ CAO SANG.    PHÓ KHOA: […]