Chào mừng bạn đến với website Bệnh viện Sản Nhi An Giang
Nhóm Phòng Chức năng
710x320KETOAN

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:    • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.    • Theo định hướng hạch toán kinh[…xem tiếp ]

tochuccb0

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

   Phòng Tổ chức hành chánh – Bộ phận tổ chức cán bộ có tổng số 06 viên chức, nhân viên, trong đó: 1 Phó trưởng phòng, và 5 nhân sự. II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:    Phòng Tổ chức hành chính của bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám[…xem tiếp ]

webs counters
Total Count © 2020 - Bệnh viện Sản Nhi An Giang
Flag Counter