Chào mừng bạn đến với website Bệnh viện Sản Nhi An Giang
Chuyên Đề: Phòng Chức Năng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I. GIỚI THIỆU   Phòng Điều dưỡng – Bệnh viện Sản Nhi An Giang thành lập ngày 01/07/2016, gồm 04 nhân viên, trong đó: – Trưởng phòng: CKI.ĐD Trương Kim Thuyên – Phó phòng: CNĐD Nguyễn Thanh Giang – Nhân viên: CNHS Lê Kim Xoàn, CNĐD Cao Thị Bích Tuyền   Tổ Chăm Sóc Khách Hàng chuyển[…xem tiếp ]

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

1. CHỨC NĂNG :  - Xây dựng kế hoạch hoạt động của bệnh viện.  - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.  - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện. 2. NHIỆM VỤ : 1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn[…xem tiếp ]

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:    • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.    • Theo định hướng hạch toán kinh[…xem tiếp ]

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

Nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả    Phòng Vật tư – Thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, thiết bị y tế trong Bệnh viện. I. NHIỆM[…xem tiếp ]

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

   Phòng Tổ chức hành chánh – Bộ phận tổ chức cán bộ có tổng số 06 viên chức, nhân viên, trong đó: 1 Phó trưởng phòng, và 5 nhân sự. II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:    Phòng Tổ chức hành chính của bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám[…xem tiếp ]

webs counters
Total Count © 2020 - Bệnh viện Sản Nhi An Giang
Flag Counter