KHÁNG SINH DỰ PHÒNG

19/04/2021 rootthaonguyen 0

   Đặng Ngọc Thạch I. Khái niệm về kháng sinh dự phòng (KSDP) 1. Định nghĩa: KSDP là việc sử dụng một đợt kháng sinh […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •