KHÁNG SINH DỰ PHÒNG

19/04/2021 Admin 0

   Đặng Ngọc Thạch I. Khái niệm về kháng sinh dự phòng (KSDP) 1. Định nghĩa: KSDP là việc sử dụng một đợt kháng sinh […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 1

20/01/2020 Admin 572

SỬ DỤNG PPIs VÀ KHÁNG H2 HỢP LÝ   Ngày 30/10/2018, Bộ Y tế ban hành thông tư 30/2018/TT-BYT về ban hành danh mục và tỷ […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

POSTER NĂM 2019

26/11/2019 Admin 736

POSTER THÁNG 11 NĂM 2019 POSTER THÁNG 10 NĂM 2019 POSTER THÁNG 09 NĂM 2019 POSTER THÁNG 08 NĂM 2019 POSTER THÁNG 07 NĂM 2019 […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

THÔNG TIN THUỐC QUÍ III

07/11/2019 Admin 373

BAN BIÊN TẬP: Trưởng ban: BS. CKII Nguyễn Văn Ngãi Phó ban: BS. CKII Tôn Quang Chánh Thư ký: BS. CKII Lê Văn Đức Ủy […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •